Inseneribüroo Reaal

reaal_pos_logo_1095.

Uudised

BIM ja hoone tehnosüsteemide kavandamine

Tänasel päeval on BIM (Building Information Modeling) projekteerimine on muutunud iseenesest mõistetavaks pea kõikides suuremates ehitusprojektides ning seda iga projektiosa juures. BIM projekteerimise põhiline eesmärk on vältida vigu ehitusplatsil, mille abil saab ehitatava hoone digitaalset mudelit virtuaalses keskkonnas katsetada ja uurida. Samuti võimalus kasutada valminud digimudelit hoone edasistes haldusprotsessides.  Eraldi…

Meistri 12, Tallinn

Meistri 12, Tallinn

Honda keskus, Meistri tn 12 Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekt autosalongile ja büroohoonele ning töökodadele.

Tiskre kool ja lasteaed

Tiskre kool ja lasteaed

Tellija: Sirkel&Mall, Kauss Arhitektid, Harku vald Staadium: KVJ eel- ja põhiprojekt Tiskre põhikooli ja lasteaia sisekliima süsteemid eel ja- põhiprojekti staadiumis koos energiatõhususe arvutamisega. Selle projekti eripära oli väga mahukas eelprojekt, mis moodustas tavalisest suurema osa kogu projekti mahust. Tehnoruumide suuruse ja asukoha ning süsteemide määramine algas juba eskiisi staadiumis,…

Marati 4a ärihoone

Marati 4a ärihoone

Staadium: KVJ eelprojekt Marati 4a ärihoone energiatõhususe miinimumnõuete arvutus koos põhjaliku KVJ süsteemide eelprojektigaProjekti tegi keeruliseks arhitektuur ning palju erinevaid otstarbeid ning väga lühike teostusaeg. Hoolimata lühikesest tähtajast teostasime kõigi ruumide sisekliimaarvutused ning ruumide jagunemise erinevate süsteemide vahel ning ruume teenindavad seadmed. 

Kas tehnosüsteemide ehitamiseks sobib põhiprojekti staadium?

Projekteerimisturul on välja kujunenud olukord, kus tehnosüsteemide tööprojekte tihti ei tellita. Üheks põhjuseks on projekteerimise sisu määrav standard EVS932: 2017 „Ehitusprojekt“, milles tehnosüsteemide nõudeid on põhiprojekti staadiumisse sisse kirjutatud liialt rikkalikult, võrreldes tööprojekti staadiumiga. Arvestades, et põhiprojekti eesmärk on anda ehitushanke korraldamiseks tehnilist infot ja ehitise kvaliteedi kirjeldust mahus, mis…