Inseneribüroo Reaal

reaal_pos_logo_1095.

Martna Põhikooli rekonstrueerimine

Martna Põhikooli rekonstrueerimine kaasaegseks ja energiatõhusaks koolimajaks. 

Pindala: 1483 m2
Staadium: KVJ ja VK eelprojekt
Koostasime energiaauditi, kus simuleerisime dünaamiliselt nii olemasolevat kui ka projekteeritavat olukorda. Mõõtmistega tuvastasime ka reaalse õhuvahetuse, mida saime kasutada energia kokkuhoiu arvutustes, kus arvestatakse soojustagastusega ventilatsiooni.
Väljakutseks osutus keskmisest koolimajast tunduvalt erineva profiiliga kooli reaalse kasutusprofiili leidmine ning sobitamine kehitvate sisekliimanõuete ja standarditega. Maakoolid ei ole oma suuruselt ning ka ruumide kasutusotstarbelt lähedased keskmisele linnakoolile, mille järgi on enamus koolide nõudeid ja standardeid tehtud. Kohaliku omavalitsuse, kui tellija, suurim huvi selliste objektide puhul on see, kuidas tagada õige siskeliima ilma liigseid ressursse kasutamata.