Inseneribüroo Reaal

reaal_pos_logo_1095.

Teenused

Küte, ventilatsioon ja jahutus (KVJ)

• KVJ projektide ekspertiis
• KVJ süsteemide audit
• Dünaamilised jahutusarvutused
• KVJ osa eskiisi staadiumis
Leiame parimad asukohad tehnilistele ruumidele ning nende suurused, sh šahtide suurused. Nõustame arhitekti, konstruktorit ja tellijat arvestamaks KVJ süsteemidega juba projekti varajases staadiumis.
• KVJ osa eelprojekti staadiumis
Eelprojekti võib tellida erineva mahuga. Alates seletuskirjast, mis on vajalik ehitusloa taotluse mahus, lõpetades EVS 932 järgse eelprojektiga, kus on valitud ja mudeldatud seadmed, koos vajalike tehnoruumidega ning mudeldatud põhimagistralid ja läbi mõeldud šahtid. Mida põhjalikumalt on koostatud eelprojekt, seda rohkem on infot ka tellijal ja arhitektil tehnosüsteemide jaoks vajaliku ruumide suuruste ja kõrguste kohta hoones, mis lubab põhiprojekti koostada üllatusteta ning hoida kokku projekteerimisele kuluvat aega ja raha.
• KVJ osa põhi-ja tööprojekti staadiumis.
Projekteerime vastavalt EVS 932 kirjeldatud mahus.
• Kõrgendatud sisekliimanõuetega hoonete projekteerimine.