Inseneribüroo Reaal

reaal_pos_logo_1095.

Teenused

Energiatõhusus ja energiamärgised (EE)

• Arvutuslik energiamärgis.
Vastavalt MKM määrusele nr 63 hoone energiatarbe miinimumnõuete kontroll. Vajadusel konsulteerime ja esitame ettepanekud meetmete kasutamiseks, et saavutada nõutud/soovitud energiatõhususe klass.
• Suvise ruumitemperatuuri kontroll.
Vastavalt MKM määrusele nr 63 teostame suvise ruumitemperatuuri simulatsiooni.
• Päiksepaneelide omatarbe simulatsioon ja tasuvusaja määramine.
• Energiatõhususe analüüs
Simuleerime hoonet optimaalseimate klaaspakettide, välisseinte soojustuse, ventilatsiooni ja sooja- ning külmavarustusseadmete määramiseks.
• Tasuvusarvutus ja kuluoptimaalsus.
Simuleerides hoone tegelikke energiatarbeid, arvutame välja erinevate meetmete või meetmete kombinatsioonide tasuvusaja
• Fassaadide analüüs.
Analüüsime eskiisi staadiumis fassaadi klaaspindasid, et leida optimaalne jahutuskoormus. Optimaalne jahutuskoormus tähendab, et mõistlike variantidega on võimalik projekteerida jahutus nii, et inimestel ei oleks ruumis ebamugav. Pakume lahendusi passiivseks jahutuseks.